සණස රක්ෂණ සමාගම ACCA තිරසාර වාර්තාකරණ සම්මානය දිනා ගනී

Published in ජයග්‍රහණ
සණස රක්ෂණ සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී ( වමේ සිට දෙවැන්නා) ඉන්දික කිරිවන්දෙණිය මහතා සම්මානය සමගින්, වමේ සිට දකුණට ACCA  මෙරට කළමනාකාරිනී නිලූෂා රණසිංහල ප්‍රධාන ආරාධිත එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ (UNDP)  මෙරට නේවාසික නියෝජිත ඌනා මැකෝලිල ACCA ශී‍්‍ර  ලංකා සාමාජික ජාල මණ්ඩලයේ සභාපති ආද්රිියන් පෙරේරා සණස රක්ෂණ සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී ( වමේ සිට දෙවැන්නා) ඉන්දික කිරිවන්දෙණිය මහතා සම්මානය සමගින්, වමේ සිට දකුණට ACCA මෙරට කළමනාකාරිනී නිලූෂා රණසිංහල ප්‍රධාන ආරාධිත එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ (UNDP) මෙරට නේවාසික නියෝජිත ඌනා මැකෝලිල ACCA ශී‍්‍ර ලංකා සාමාජික ජාල මණ්ඩලයේ සභාපති ආද්රිියන් පෙරේරා

මෙරට සමස්ත ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නගාසිටුවීමේ අරමුණ පෙරදැරිව ක්ෂුද්රි රක්ෂණ පහසුකම් සම්පාදනයේ නිරත මෙරට ප‍්‍රමුඛතම සමාගමක්වන සණස රක්ෂණ සමාගම (SICL), පසුගියදා පැවති ACCA තිරසාර වාර්තාකරණ සම්මාන උළෙලේදී සුළු හා මධ්යම පරිමාණ ව්යසවසාය අංශයේ ජයහණය හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.

වරලත් සහතිකලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමය (ACCA) විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන මෙම සම්මාන උළෙලේදීල මෙරට වඩාත් විනිවිදභාවයෙන් යුතු සහ වගකීම්සහගත බවින් යුතු ව්යදවසාය ඇගයුමට ලක් කෙරේ. ගෝලීය වාර්තාකරණ වැඩසටහනේ (GRI) ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූලව කටයුතු කරනල තිරසාර සංවර්ධනය තුළ විශිෂ්ට හැකියාවන් පෙන්නුම් කළ ව්යාෂපාර ඇගයුමට ලක් කිරීම මෙම සම්මාන උළෙලේ අරමුණයි.

,සණස රක්ෂණ සමාගම ශී‍්‍ර ලංකාවේ වඩාත් වගකීම් සහගත ව්යාපාරයක් ලෙස මෙලෙස ඇගයුමට ලක් වීම පිළිබඳ අප ඉතා සතුටු වනවා. මෙරට ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම සහ ක්ෂේත්රයේ ඉහළ ම තිරසාර අගනාකම්වලට අනුගත වීම සඳහා අප සීමා මායිම් ඉක්මවා දක්වන කැපවීම මෙමගින් තවදුරටත් තහවුරු වුණා, යනුවෙන් සණස රක්ෂණ සමාගමේ සාමාන්යාැධිකාරී ඉන්දික කිරිවන්දෙණිය මහතා සඳහන් කළේය.

වත්කම් හිඟකම හේතුවෙන් බැංකුවලින් මුල්යි පහසුකම් ලබා ගැනීමට නොහැකි ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා ක්ෂුද්ර‍ රක්ෂණ පහසුකම් ලබා දීම සණස රක්ෂණ සමාගමේ අරමුණයි ,සණස රක්ෂණ සමාගම සණස ව්යා්පාරය සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ක්රියාත්මකවන නිසා එය ක්ෂේත්රසයේ අනෙකුත් සමාගම් අතර කැපී පෙනෙනවා. තවද මෙය එක් පුද්ගලයෙකුගේ හිමිකාරිත්වය යටතේ නොවන ප්රඇජා මූලික සමාගමක් වීම ද විශේෂත්වයක් සමාගමට හිමිවන ලාභයෙන් 95% සණස සමිතිවල සාමාජිකයන් වෙත ගලා යනවා, කිරිවන්දෙණිය මහතා වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළේය.

සණස රක්ෂණ සමාගම මෙරට ග්රාමීය සණස සමිති 8400 ක් හරහා ඒවායේ සාමාජිකයන් මිලියන 3කට අධික සංඛ්යාාවක් සමග සබඳතා පවත්වයි. මෙම සමාගම විසින් පිරිනමනු ලබන ක්ෂුද්රම රක්ෂණ ක්රම එම සමිතිවල සාමාජිකත්වය දරන ඕනෑම අයෙකුට ලබා ගත හැකිය. ආර්ථික අගහිඟකම්වලින් පෙළෙන ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවමින් ඔවුන් ආර්ථිකමය වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්රිටයාත්මක සණස රක්ෂණ සමාගම මෙරට ප‍්‍රමුඛතම ක්ෂුද්රක රක්ෂණ සේවා සම්පාදකයෙකු වෙයිග තිරසාරත්වය පවත්වා ගැනීමට සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එම සමාගම වැඩසටහන් රැසක් ක්රියාවට නංවා ඇත. ක්ෂුද්රි රක්ෂණ ක්රම හරහා එම ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය සංවර්ධනය කරන අතරතුර සමාගම එම ප‍්‍රජාවගේ දරුවන්ගේ අධ්යාසපන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විවිධ වැඩසටහන් දියත් කර ඇත. සමාජය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සණස රක්ෂණ සමාගම සණස ව්යාපාරය සමග අත්වැල් බැඳගනිමින් කටයුතු කරයි.

සමාගම් සමූහ සහ විවිධාංගිකරණල බැංකුල මුල්යම සේවා සහ රක්ෂණල සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යහවසාය (පිරිවැටුම බිලියනයට අඩු) අලෙවි සහ වෙළඳල විවේක සහ සම්බන්ධක සේවා හා සාමාන්යක සේවා සහ උපයෝගිතා යන ඛාණ්ඩ යටතේ මෙහිදී සමාගම් ඇගයුමට ලක් කෙරේ.