Items filtered by date: February 2017

ලොව පුරා සමාගම් රැසක් විවිධ ක්ෂේත්ර වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා Six Sigma විධික්රුමය භාවිතා කරයි. ව්යාකපාර වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා භාවිතයට ගත හැකි ප්ර බල ක්රිමෝපායක්වන මෙය, 1980 වසරේදී මෝටරෝල සමාගමෙන් භාවිතය ඇරඹුණු අතර, එතැන් පටන් ලෝක මට්ටමේ සමාගම් සහ ආයතන රැසක් එය සිය ව්යා පාරික මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා දායක කරගෙන ඇත.

පාරිභෝගික අවශ්යකතාවන් ඉටු කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් වර්තමානයේ Six Sigma විධික්රිමය වඩාත් ව්යා පාරික කළමනාකරණ ස්වරූපයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. Caterpillar Inc.සමාගම 2001 වසරේ පටන් සෑම ව්යාතපාරික ක්ෂේත්රයයක් සඳහා ම Six Sigma විධික්ර මය භාවිතයට ගත් අතර, එම සමාගමේ අලෙවි නියෝජිතයන්ට ද එහි ප්රmතිලාභ අත්විඳීමට හැකි වී තිබේ.

කැටපිලර් සඳහා මෙරට එකම බලයලත් අලෙවි නියෝජිතයාවන යුනයිටඩ් ට්රැ ක්ටර් ඇන්ඩ් ඉක්විප්මන්ට් (UTE) සමාගම, කැටපිලර් සන්නාමය සමග බැඳී පවතින විශිෂ්ට ක්රඩමවේද සිය ව්යාලපාරික මෙහෙයුම් කටයුතුවලට ද දායක කර ගනී. තවද, Six Sigma විධික්රකමය භාවිතයට ගැනෙන කැටපිලර් නිෂ්පාදන පද්ධතිය (CPS) වැනි කැටපිලර් සමාගමේ අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීමේ විධික්රපම ද UTE සමාගම විසින් භාවිතා කරයි.

කැටපිලර් Six Sigma විධික්රැමය සමස්ත ආයතනික ව්යූTහය තුළ යෙදවීම හරහා සිය නිෂ්පාදන සහ සේවාවල අගය වැඩි කර ගනිමින් ක්ෂේත්රයයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට UTE සමාගම සමත්ව සිටී. සමාගමේ Six Sigma ප්ර වේශය පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් UTE සමාගමේ කැටපිලර් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහතිකලත් Six Sigma මාස්ටර් බ්ලැක් බෙල්ට් තාරක දයාබණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ නවීන කළමනාකරණ උපාය ක්රබමයක් ලෙස මෙය, අඛණ්ඩ වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්රිායාවලිය තුළ භාවිතයට ගැනෙන අතර, දත්ත මත පදනම් වූ තීරණ ගැනීමේ ප්රකවේශය සඳහා සංඛ්යාින මෙවලම් භාවිතා කරන විධික්රතමයක් ලෙස ප්ර චලිත වී ඇති බවයි. මාස්ටර් බ්ලැක් බෙල්ට් යනු Six Sigma විධික්රිමයේ උපදේශකයන්ය. බ්ලැක් බෙල්ට් සහ ග්රී න් බෙල්ට් හිමිකරුවෝ අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සහ විෂය විශේෂඥයන් සමග ව්යාපපෘති දියත් කරති. "මෙය හුදු සංඛ්යාුලේඛන මත පමණක් පදනම් වූ ක්ර‍මවේදයක් නොවේ. ඉලක්කගත වෙනසක් සමගින් අඛණ්ඩ වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීම මෙමගින් අදහස් කෙරෙනවා" UTE සමාගම Six Sigma විධික්ර මය සමාගම පුරා ක්රි්යාවට නංවා ඇත."ජ්යෙ‍ෂ්ඨ කළමනාකරුවන්, කළමනාකරුවන්, විධායක නිලධාරීන් ඇතුළු විධායක කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන්ගෙන් 95% ක් ම ග්රී න් බෙල්ට් ලාභීන් වනවා" දයාබණ්ඩාර මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. මෙම විධික්ර මයේ අත්දැකීම් සිය මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා දායක කර ගැනීම සහ එහි ප්ර.තිලාභ ප්රරවර්ධනය කිරීම සඳහා UTE සමාගම "Six Sigma DMAIC ග්රී න් බෙල්ට් සහතික" වැඩසටහන පාරිභෝගිකයන් කිහිප දෙනෙකු සඳහා දියත් කළේය. Six Sigma සංකල්පය ක්රි"යාවට නැංවීම පිළිබඳ දේශීය ආයතන දැනුම්වත් කිරීම එම වැඩසටහනේ අරමුණයි.

"DMAIC" වැඩි දියුණු චක්ර ය යනු Six Sigma විධික්රඳමය ක්රිමයාවට නැංවීම සඳහා භාවිතයට ගනු ලබන ප්ර ධානත ම මෙවලමයි. අර්ථ දැක්වීම, මිනුම් කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සහ පාලනය කිරීම DMAIC යන සංකේත නාමයෙන් අර්ථ ගැන්වේ. Six Sigma විධික්ර මයේ මූලධර්ම සහ DMAIC ක්රි යාවලිය අතරතුර එහි භාවිතය ඇතුළු පුළුල් පරාසයක විහිදුනු ක්ෂේත්රන රැසක් එහි සහතික කිරීම මගින් ආවරණය කෙරේ. ගැටළු සඳහා මූලික හේතූන් හඳුනා ගැනීම, සිය ආයතනයේ හඳුනා ගත් ගැටළුවක් සඳහා විසඳුම් යෝජනා කිරීම සහ ධනාත්මක වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා සහභාගීවන්නන් හට මගපෙන්වීම මේ හරහා සිදු කෙරේ.

"කිසියම් ආයතනයක ආයතනික සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීම Six Sigma විධික්රගමයේ එක් මූලික අංගයකි. Six Sigma වෘත්තිකයන් සැම විටම වෙනසක් ඇති කිරීමේ නියෝජිතයන් ලෙස කටයුතු කරන අතර එම සමාගමේ/ආයතනයේ සංස්කෘතිය සමග ඉතා සමීපව බැඳී සිටිනවා. Six Sigma හරහා UTE සමාගම යම්-යම් ජයග්ර හණ අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. එම විධික්ර මය ප්ර වර්ධනය කිරීමට අප කටයුතු කළේ ඒ අනුවයි" ඔහු ප්රකකාශ කළේය. මෙම වැඩසටහන ජ්යෙ‍ෂ්ඨ සහ මැදි කළමනාකරුවන්ට මෙන් ම මූලෝපාය සහ මෙහෙයුම් කටයුතුවල නිරත සැලසුම්කරුවන්ට ද බෙහෙවින් යෝග්යට වේ. මසක කාලයක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව නිම කරන පිරිසට "Six Sigma DMAIC ග්රීකන් බෙල්ට් සහතිකය" හිමි වේ. "මෙය න්යායයාත්මක සුදුසුකමකට වඩා ප්රාSයෝගික සුදුසුකමක් බව කිව හැකියි. Six Sigma වෘත්තිකයන් හට සිය සමාගමට හෝ ආයතනයට ප්රටතිලාභ හිමිකර දෙමින් මෙහි ඉගෙනුම් ඵල ක්රියයාවේ නැංවිය හැකියි. වසර ගණනක් පුරා Six Sigma විධික්රබමය UTE සමාගමේ වර්ධනයට දායක වී තිබෙනවා. අනෙකුත් සමාගම්වලට ද මෙය ඉතා වැදගත් සංකල්පයක් වන බව අපගේ විශ්වාසයයි" UTE සමාගමේ ප්ර ධාන විධායක නිලධාරී රියාද් ඉස්මයිල් මහතා අදහස් පළ කළේය.

Six Sigma පුහුණු වැඩසටහන අතරතුරදී, ක්රිUයාවලියේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කිරීම සඳහා තමන්ගේ ම ආයතනයේ ව්යාණපෘතියක් ආරම්භ කිරීමේ අභියෝගය සහභාගීවන්නන් හට ලබා දෙයි. සමාරම්භක Six Sigma ග්රීභන් බෙල්ට් සහතික වැඩසටහන සාර්ථකව අවසන් කළ UTE සමාගම, ඉදිරියේදී තවත් පිරිසකට පුහුණුව ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙයි. සහභාගීවන සෑම අයෙකුට ම උපරිම අත්දැකීමක් සහ අවධානයක් ලබා දීමේ අරමුණින් වැඩසටහන සඳහා ඇතුළත් කර ගන්නා පිරිස 15-20 අතර ප්රපමාණයකට සීමා කෙරේ. මීළඟ පුහුණු වැඩසටහන 2017 මාර්තු/අප්රේ0ල් කාලය තුළ දියත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. වැඩිදුර විස්තර This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. වෙත යොමු කිරීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

Published in විවිධ

තේ තොග වශයෙන් ඇසුරුම් කිරීමට නිෂ්පාදනය කරන රිජිඩි ටී සැක්ස් සහ මල්ටිවෝල් පේපර් සැක්ස් සඳහා SLS තත්ත්ව සහතිකයෙන් පිදුම්ලත් ශ‍්‍රී ලංකාවේ පළමු සමාගම වන සෙන්ට් රෙජීස් පැකේජින්ග් (St. Regis Packaging) සමාගම විසින් මෙරට තේ කර්මාන්තය පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීමට දරන උත්සාහයට සහයෝගය ලබාදෙමින් පරිසරයට සිදුවන අයහපත් බලපෑම කැපී පෙනෙන ලෙස අඩුකරන නව ඇසුරුමක් දියත් කර තිබේ.

නවෝත්පාදනයක් ලෙස මෙම නව ඇසුරුම සෙන්ට් රෙජීස් පැකේජින්ග් සමාගම විසින් හඳුන්වා දෙන්නේ මෙරට තේ කර්මාන්තයට වසර 150 ක් පිරීමට සමගාමීවය.

ආයතනික තිරසාර විසඳුම් සම්පාදනයේ ප‍්‍රමුඛයෙකු වන කාබන් කන්සල්ටින්ග් කම්පනි (CCC) විසින් සිදුකළ තක්සේරුවකින් අනාවරණය කර තිබෙන්නේ සෙන්ට් රෙජීස් පැකේජින්ග් සමාගම විසින් හඳුන්වා දී තිබෙන ස්ථර තුනකින් (three-ply) යුතු මෙම කඩදාසි ඇසුරුම සඳහා කඩදාසි අඩුවෙන් භාවිතා කරන නිසා කඩදාසි නිෂ්පාදනය සඳහා කැපිය යුතු ගස් ප‍්‍රමාණය අඩුවී එමගින් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට සහයෝගයක් ලැබෙන බවයි.

ඇස්තමේන්තු කර තිබෙන ආකාරයට ශ‍්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයට වසරකට අවශ්‍ය මිලියන තුනක පමණ මල්ටිවෝල් පේපර් සැක්ස් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා මෙටි‍්‍රක් ටොන් 2,000 ක පමණ කඩදාසි ලංකාවට ආනයනය කරයි. මෙම නවෝත්පාදනය හේතුවෙන් තිබූ ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන්ම යුතුව එම ප‍්‍රමාණයම නිපදනවන විට 15% ක් අඩුවෙන් කඩදාසි භාවිතා වන බව සමාගම සඳහන් කරයි.

මෙම නව පදනම අනුව නිෂ්පාදනය හේතුවෙන් වසරකට ටොන් 4.2 කට ආසන්න කාබන් ඩයොක්සයිඞ් වායූන් ප‍්‍රමාණයක් පරිසරයට මුදා හැරීම වැලකී යනු ඇත.

‘පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන ශ‍්‍රී ලංකාවේ සුපිරිසිදු තේ මිලදීගන්නා වෙළඳපොළවල් වෙත මෙරට තේ අපනයනය කිරීමට මෙමගින් විශාල සහයෝගයක් ලැබෙනවා.’ යනුවෙන් මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් සෙන්ට් රෙජීස් පැකේජින්ග් විකුණුම් සහ අලෙවිකරණ ප‍්‍රධානී, වසන්ත වණිගසූරිය මහතා පැවසීය. ‘අපගේ නිෂ්පාදනය වඩාත් පරිසර හිතකාමී බව අපි දැනගෙන සිටියා. මෙහි වැදගත්කම වන්නේ ඒ බව ගෝලීයව කීර්තියට පත් ස්වාධීන ආයතනයක් විසින් සහතික කිරීමයි. අපි ලබාගත් අනිකුත් සහතික කිරීම් මෙන්ම මෙම සහතිකය මගින්ද අපගේ ගැනුම්කරුවන් වෙත හොඳ සුරක්ෂිතභාවයක් ලැබෙනවා.’

‘ඉදිරියටම ගමන් කරමින් අපගේ නිෂ්පාදන මගින් වෙළඳ පොළේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් කිරීමට අපි කැපවන අතරම අපගේ සමස්ත නිෂ්පාදන කළඹ තිරසාරත්වයට පත්කිරීම සඳහා අපගේ කණ්ඩායම අඛණ්ඩවම කැපවී සිටිනවා. අපගේ මෙම නවෝත්පාදනය පිළිබඳව ධනාත්මක ප‍්‍රතිචාරයක් දක්වමින් මේ සඳහා සහයෝගය ලබාදුන් කාබන් කන්සල්ටින්ග් කම්පනි කණ්ඩායමටත් අපි ස්තූතිය පුදකරනවා.’ යනුවෙන් ඔහු සඳහන් කළේය.

සෙන්ට් රෙජීස් පැකේජින්ග් (St. Regis Packaging) සමාගම විසින් හඳුන්වා දුන් මෙම ඇසුරුම සඳහා SLS තත්ත්ව සහතිය ප‍්‍රදානය කළ ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ප‍්‍රධාන විධායක නිළධාරී, ගාමිණී ධර්මවර්ධන මහතා විසින් සමාගම නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීමට කර තිබෙන කැපවීම මෙහිදී අගය කරන ලදී. එසේම, මෙරට තේ කර්මාන්තයේ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගනිමින් තම නිෂ්පාදන දියුණු කිරීමට සමාගම විසින් දක්වන අඛණ්ඩ දායකත්වය පිළිබඳව ප‍්‍රශංසා කිරීමටද ධර්මවර්ධන මහතා කටයුතු කළේය. ‘මෙරට ඇසුරුම් කර්මාන්තයේ මිණුම් ලකුණක් වෙමින් සෙන්ට් රෙජීස් සමාගම විසින් ගෙන තිබෙන නායකත්වය පිළිබඳව මා අගය කරනවාල’ යනුවෙන් ධර්මවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

රිජිඞ් ටී සැක්ස් (Rigid T Sack) හඳුන්වාදීමට අමතරව, සෙන්ට් රෙජීස් පැකේජින්ග් සමාගම විසින් මෙරටට බොහෝ දේ පළමුවෙන්ම හඳුන්වා දී තිබේ. ලෝකයේ දැනට තිබෙන ආහාර ඇසුරුම්කරණයේ ඉහළම සහතිකය වන FSSC22000 සහ ISO22000:2005 සහතිකය ලබාගත් තේ සඳහා තොග ඇසුරුම් නිෂ්පාදනය කරන ලෝකයේ පළමු සමාගම වන්නේ මෙම සමාගමයි.

සෞඛ්‍ය තාක්ෂණ සමාගමක් වන AvidCor වෙතින් දැරිය හැකි මිලකට ජංගම හෘද සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂණ උපාංගයක් පසුගියදා මෙරට සෞඛ්‍ය සේවා ප‍්‍රවීණයින්ට හා වෘත්තිකයින්ට හඳුන්වා දෙනු ලැබිණ. ඒ කොළඹ සිනමන් ග‍්‍රෑන්ඞ් හෝටලයේදී පැවැති ප‍්‍රථම වාර්ෂික AvidCor හෘද සෞඛ්‍ය සමුළුව අතරතුරදී ය. එම අවස්ථාවට ප‍්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස එක්ව සිටියේ ශී‍්‍ර ලංකා හෘද සංගමයේ හිටපු සභාපති වෛද්‍ය රොහාන් ගුණවර්ධන මහතා ය.

ඉන්දියාවේ හා ශී‍්‍ර ලංකාවේ කලාපීය කාර්යාල පිහිටුවා ඇති AvidCor සමාගම, හෘද කම්පන රිද්මය, ඊසීජී, රුධිරයේ ඔක්සිජන් සංතෘප්තබව හා උෂ්ණත්ව නිරීක්ෂණය වැනි භාවිතාවන් රැසක් සඳහා භාවිත කළ හැකි මිලාධික නොවන, අති නවීන තාක්ෂණය රැගත් (bleeding-edge) , පරිහරණය ඉතා පහසු, ජංගම හා පැළඳිය හැකි උපාංග රැසක් නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක් ලෙස ප‍්‍රසිද්ධියට පත්ව සිටී.

ශී‍්‍ර ලංකාව ඇතුළු සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල හෘදය ආශි‍්‍රත සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂණ සඳහා අවශ්‍ය කරන දැරිය හැකි මිලක් සහිත හා සංයුක්ත උපකරණයක අවශ්‍යතාව මෙමගින් සම්පූර්ණ වේ.

බ්ලූටූත් හා සම්බන්ධ වන මෙම ස්මාට් උපාංගය, හෘද වේගය, ඊසීජී, රුධිර ඔක්සිජන් සංතෘප්තතාව හා සමේ උණුසුම මැන බලයි. එය ස්වයංකී‍්‍රයව හා ඉතාමත් පහසුවෙන් පරිහරණය කිරීමට පුළුවන. ඇපල් හා ඇන්ඩ්‍රොයිඞ් දුරකථන භාවිතා කරන්නන්ට අදාළ ඇප්ස් ගබඩාව තුළින් AvidCor ඇප් එක download කිරීමටත් ඒ හා ලියාපදිංචි වී පහසුවෙන් උපකරණය භාවිත කිරීමටත් අවකාශ සැලසේ. ලබාගන්නා දත්ත රෝගීන් හා භාරකරුවන් වෙත විශ්ලේෂණය කරන ලද දත්ත ලබාදීම සිදුවන්නේ ක්ලවුඞ් තාක්ෂණය පදනම් කරගෙන විද්‍යුත් වෛද්‍ය වාර්තාවක් ලෙසිනි.

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ විද්‍යාඥ කණ්ඩායමක් විසින් මෑතදී මෙහෙයවූ පර්යේෂණ අධ්‍යයනයකින් පෙනී ගියේ දැනට පේටන්ට් බලපත‍්‍ර අපේක්ෂාවෙන් සිටින AvidCor හෘද තාක්ෂණය ශී‍්‍ර ලංකාවේ, ඉන්දියාවේ හා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ භාවිතා කෙරෙන රෝහල් පදනම් කරගත් මිලාධික හෘද නිරීක්ෂණ උපාංගවලට සෑම අතින්ම සමාන බව ය.

මුලදී සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තීකයින්ට මෙම උපාංගය හඳුන්වා දීමෙන් පසු ටික කලෙකදී එය සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට සමාගම අදහස් කර ඇත. මෙහි අවම මිල තත්ත්වය විශේෂයෙන් දකුණු ආසියාව ඇතුළු සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල හෘද සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂණ කටයුතු වර්ධනය කිරීමට හේතු වනු ඇතැයි ද අපේක්ෂිත ය.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මිචිගන්හි සුප‍්‍රකට හෘද රෝග විශේෂඥයෙකු වන වෛද්‍ය බොබ් ෆ‍්‍රෑන්ක් AvidCor හි ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වේ. කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය කිත්සිරි ගුණවර්ධන මහතා සහ ආචාර්ය වසන්ති සුබසිංහ මහත්මිය ද සමාගමේ උපදේශක මණ්ඩල සාමාජිකයෝ වෙති.

www.avidcor.com වෙබ් අඩවිය හා ලියාපදිංචි වී සමාලෝචන කියැවීමටත් වෛද්‍යවරුන් හා සම්බන්ධ වීමටත් අවස්ථාව තිබේ. AvidCor ශ‍්‍රී ලංකා කාර්යාලයේ දුරකථන ක්ෂණික යොමු අංකය 071 552 9594 වේ.

Published in සුවසේවා

2017 ජනවාරි 27, සිකුරාදා, කොළඹ: ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ ටොයොටා රථවාහන සඳහා එකම බලයලත් නියෝජිතයන් වන ටොයොටා ලංකා (පුද්.) සමාගම ප‍්‍රථම වරට අලූත්ම 1000cc 'Wigo' රථය මෙරටට හඳුන්වා දීමට පසුගියදා කටයුතු කළේ ය. කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලාවේදී පැවති ‘සිලෝන් මෝටර් ෂෝ’ ප‍්‍රදර්ශනයේදී මෙම රථය හඳුන්වා දීම සිදුවිය.

ටොයොටා ලංකා සමාගම මෙසේ 1000cc කාණ්ඩයේ රථයක් මෙරටට හඳුන්වා දෙන ප‍්‍රථම අවස්ථාව මෙය වීම විශේෂත්වයකි. මේ වනවිට පාවිච්චි නොකළ, උසස්ම තත්වයෙන් නිෂ්පාදිත, සුවපහසු, එහෙත් පහසු මිලට ලබාගත හැකි මෙම කාණ්ඩයේ රථ සඳහා මෙරට වෙළඳපොළ තුළ විශාල ඉල්ලූමක් පවතී. 'Wigo' රථය නිර්මාණය කර ඇත්තේ මෙබඳු රථයක් අපේක්ෂා කරන පවුල් සහ තරුණ විධායක නිලධාරීන් වැනි අය ඉලක්ක කරගනිමිනි.

මෙම අවස්ථාවේදී අදහස් දැක්වූ ටොයොටා ලංකා සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ෂුන්ගෝ යොෂි ඕකා මහතා පැවසුවේ ප‍්‍රථම වරට මෝටර් රථයක් මිලදීගන්නා කෙනෙකුට මෙම රථය ඉතාමත් සුදුසු බවයි. ‘‘මෙය ලෝකයේ විශිෂ්ටතම සන්නාමයකින් පහසු මිලට ලබාදෙන රථයක් වගේම සුවපහසුව හා ආරක්ෂාව වැනි ගුණාංග සියල්ල එකට කැටිවූ රථයක් ලෙස පෙන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මෙම රථය මිලදීගන්නා අයට ජාත්‍යන්තර ටොයොටා ප‍්‍රමිතීන්ට අනුව අති විශිෂ්ට මට්ටමේ අලෙවියෙන් පසු සේවාවකුත් හිමිවන බව මෙහිදී විශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි. එම නිසා මෙම රථය දැකබලාගෙන එහි විශිෂ්ටත්වය අත්දකින මෙන් මා අලූත් මෝටර් රථයක් මිලදීගන්නට බලාපොරොත්තු වන සියලූම දෙනාට ආරාධනා කරනවා.” ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසී ය.

'Wigo' රථය වෙළඳපොළට පැමිණෙන්නේ අලංකාර නිමාව, පසුපස ස්පොයිලරය, පසුපස ඉහළින් සවිකළ නැවතුම් පහන් සහ ක්‍රෝම් සැරසිලි වැනි අලංකරණ විශේෂාංග රැුසක්ද සමගිනි. මෙය ළඟදී රිය පැදවීම අරාම්භ කළ කෙනෙකුට මෙන්ම පළපුරුදු රියදුරෙකුටද ගමනේ තෘප්තිය උපරිමයෙන් විඳගත හැකි රථයක් බව ටොයෝටා සමාගම පවසයි. මෙහි පසුපස ගමන් කරන මගීන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකි අතර බඩු රැුගෙන යාම සඳහාද මනා ඉඩකඩක් පවතී. USB සහ Aux සහිත Radio/CD/MP3, Power Windows හා Door-locks, SRS airbags සහ Anti-lock Breaking System වැනි තවත් විශේෂාංග රැසක්ද ඊට ඇතුළත් කර ඇත. ඉතා ඉහළ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවක් සහිත ටොයොටා 'Wigo' රථය 1L in-line 3 cylinder DOHC එන්ජිමකින් පණගැන්වෙන අතර වේග 4 ස්වයංක්රීැය ගියර පද්ධතියකින් සමන්විත වේ.

ටොයොටා ලංකා සමාගම පිරිනමන වසර 3/කිලෝමීටර් 100,000 වගකීම සහිත ටොයොටා 'Wigo' රථය මිලදීගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ටොයෝටා අලෙවියෙන් පසු සේවය ලබාදීමටද සමාගම සූදානමින් සිටී. වැඩි විස්තර සඳහා 0112 939000 අංකයෙන් ටොයොටා ලංකා සමාගම අමතන්න. නැතිනම් වත්තල, රත්මලාන, මීගමුව සහ කුරුණෑගල පිහිටා ඇති ටොයොටා ලංකා ප‍්‍රදර්ශනාගාර වෙත පැමිණෙන්න.

Published in රථවාහන

ශී‍්‍ර ලංකාවේ ප‍්‍රමුඛතම අපනයන ඇගළුම් නිෂ්පාදන සමාගමකවන බඩල්ගම සිරියෝ සමාගම වාර්ෂිකව සිදු කරන ‘සෙනෙහසරැළි’ දැවැන්ත සමාජ සත්කාරය මෙවරත් රුපියල් මිලියන 2.5කට වැඩි වියදමකින් ළමා හා වැඩිහිටි නිවාස 52ක අවශ්‍යතා සපුරාලමින් කි‍්‍රයාත්මක කෙරුණි. සිරියෝ සමාගමේ සේවක සේවිකාවෝ 1300ක් පමණ සහභාගී වූ මෙම ‘සෙනෙහසරැළි’ සමාජ සත්කාරයෙන් විවිධ පහසුකම් ලද වැඩිහිටියන් හා ළමුන් සංඛ්‍යාව 1850 ඉක්මවීම විශේෂත්වයකි.

සිරියෝ සමාගමේ ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී, ෆීලික්ස් ප‍්‍රනාන්දු මහතාගේ මගපෙන්වීමෙන් අඛණ්ඩව 2වන වරටත් සිදු කළ මෙම ‘සෙනෙහසරැළි’ සමාජ සත්කාරයට මෙවර බස්නාහිර හා වයඹ පලාත් හි ළමා නිවාස 38ක් හා වැඩිහිටි නිවාස 14ක් තෝරා ගැනුණි. එම ළමා හා වැඩිහිටි නිවාසවල ඉල්ලීම පරිදි වියලි ආහාර, රසකැවිලි, ඇඳුම් පැළඳුම්, ඇඳ ඇතිරිලි, ළමා ඇඳුම්, පාසල් උපකරණ, ලිපිද්‍රව්‍ය, ඖෂධ, ජල ෆිල්ටර, කියවීමේ ග‍්‍රන්ථ, සෙල්ලම් බඩු, ජායා පිටපත්කිරීමේ යන්ත‍්‍ර, යකඩ අල්මාරී, ඉහළන කුඩ, විදුලි හා පිරිසිදුකිරීමේ උපකරණ, ගෑස් කුකර්, විළවුන් හා මුදල් පිරි නැමුණි. එයට අමතරව එක් වැඩිහිටි නිවාසයක් හා ළමා නිවාසයක ඉල්ලීම මත මහනුවර දළදා මාලිගය හා මඩු පල්ලිය වන්දනාකිරීමේ චාරිකාවන් 2ක් සිරියෝ සමාගම විසින් සංවිධානය කළ අතර, බොහෝ ළමා හා වැඩිහිටි නිවාස පින්තාරුකිරීම්, වතුපිටි පිරිසිදුකිරීම හා කිළිටි ඇඳුම් සෝදාදීම වැනි කාර්යයන් සිරියෝ සේවක සේවිකාවෝ විසින් ස්වේච්ජාවෙන් සිදු කළහ. එමෙන්ම සිරියෝ සමාගම විසින් මෙම ළමා හා වැඩිහිටි නිවාසවල නේවාසිකයන්ට දිවා ආහාරය හා සවස තේපැන් පිරි නැමුණි.

එකම දිනයේ ළමා හා වැඩිහිටි නිවාස 52ක පැවැත්වුණු මෙම ‘සෙනෙහසරැළි’ දැවැන්ත සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන මෙහෙය වූ සිරියෝ සමාගමේ නඩත්තු ඉංජිනේරු, මංජු අබේධීර මහතා පැවසුවේ, ‘පසුගිය වසරේදී සිරියෝ සමාගමේ සේවක සේවිකාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වූ මෙම ‘සෙනෙහසරැුළි’ සමාජ සත්කාරය අතිශයින්ම සාර්ථක හා හැ`ගීම්බර වූවක්. එහෙයින් මෙය අඛණ්ඩව සිදු කළ යුත්තක් බව අප සමාගමේ ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී, ෆීලික්ස් ඒ. ප‍්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ අදහස වූවා. කෙසේ හෝ මෙම සමාජ සත්කාරයෙන් පසුත් සිරියෝ සාමාජිකයන් කණ්ඩායමක් ලෙසින් සති අන්තයේදී තමාට බාර වූ ළමා හෝ වැඩිහිටි නිවාසයට ගොස් ඔවුන් සමග කල්ගෙවීමේ යහපුරුද්ද පවත්වාගැනීමෙන් සමාගමක් ලෙසින් අප අපේක්ෂා කළ සද්කාර්යය ඉටුවූවා. සිරියෝ සමාගම තම කාර්ය මණ්ඩලය සමග එක්ව සෑම වසරකම සිදු කරන බොහෝ හැගීම්බර සමාජ මෙහෙවරක් ලෙසින් ‘සෙනෙහසරැළි’ හඳුන්වා දිය හැකියි.’ යන්නය.

බඩල්ගම සිරියෝ සමාගම ඉතාලියේ වෙරෝනා නගරයේ ප‍්‍රධාන කාර්යාලය පිහිටි ‘කැල්සිඩෝනියා’ (Calzedonia S.p.A) සමාගම් සමූහයට අනුබද්ධිත සමාගමකි. ‘කැල්සිඩෝනියා’ කාන්තා යට ඇඳුම්, මේස්, ස්ටොකින්ස්, රෙදිපිළි වර්ණ ගැන්වීම හා නාන ඇඳුම් නිෂ්පාදනයේ ලොව ප‍්‍රමුඛතම සමාගමකි. ඔමේගා ලයින් සමාගම (සඳලංකාව), ඇල්ෆා ඇපරල්ස් සමාගම (පොල්ගහවෙල), බෙන්ජි සමාගම (බිංගිරිය), හා වවුනියා ඇපරල්ස් (වවුනියාව) එම සමාගමට අනුබද්ධිත ශී‍්‍ර ලංකාවේ පිහිටි සෙසු සමාගම්වන අතර එහි සේවක සංඛ්‍යාව 13000 ඉක්මවන්නකි.

Page 1 of 4