ඉන්දියාවේ MBD සමුහය විසින් ශ‍්‍රී ලංකාවේ පාසල් දෙකකට e-learning පන්තිකාමර දෙකක් පරිත්‍යාග කරයි.

Published in මානව සම්පත් හා අධ්‍යාපන

ඉන්දියාවේ MBD සමුහය විසින් ශ‍්‍රී ලංකාවේ පාසල් දෙකකට e-learning පන්තිකාමර දෙකක් පරිත්‍යාග කරයි.

ඉන්දියාවේ විශාලතම අධ්‍යාපනපොත් ප‍්‍රකාශන ආයතනය වන MBD ආයතනය් ශ‍්‍රී ලංකාවේ පාසල් 2 කට ඒකාබද්ධ ඩිජිටල් ඉගෙනුම් විසඳුම් පරිතමිාග කරන ලදී. එම පාසැල් ද්විත්වය වනුයේ කුලියාපිටිය නාක්කවත්ත මාධ්ය මහා විද්‍යාලය හා හිඟුල මාවනැල්ල පිහිටි ගනේතැන මහා විද්‍යාලයයි. මෙය ශ‍්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන බලධාරීන් විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති සිසු දරුවන්ව e-learning ක්‍රම සඳහා උනන්දු කරවීමේ ක්‍රියාවලියේ එක පියවරකි.

රුපියල් මිලියන 1.2 ක වටිනාකමකින් යුත් පළමු e-learning පන්තිකාමර ද්විත්වය MBD සමුහයේ කළමනාකාර අධමික්ෂිකා මොනිකා මල්හෝතඹ්ා කන්ඩාරි මහත්මිය විසින් ශ් ලංකාවේ අධ්‍යාපන අමාතමි ගරු අකිල විරාජ් මහතා හට නිළ වශයෙන් භාර දීම පසුගිය මාර්තු 06 වනදා අධ්‍යාපන අමාතමිංශයේ දී සිදු කෙරිණි.

ඉන්දියාවේ විශාලතම අධ්‍යාපන පාසල් පොත් ප‍්‍රකාශන ආයතන අතර MBD සමූහය යනු ෂීධ 9001:2008 සහතිකය ලත් දශක 6 කට වැඩි කාලයක අත්දැකීම් ඇති අධ්‍යාපන ආයතනයකි. e-learning කාණ්ඩය යටතේ පන්තිකාමර මත පදනම් වූ පුහුණු මොඩියුල, MBD විසින් විවිධ වූ ඉගෙනුම් කළමනාකරණ කඹ්මවේදයන්, අන්තර් කිඹ්යාකාරී ඉලෙක්ට්‍රොනික අන්තර්ගත, ගුරු සහයෝගිතා කට්ටල හා අනෙකුත් පහසුකම් සමග පුහුණු ගුරුවරුන් හට නව ඉගැනුම් කඹ්මවේදයන් හා තමාගේම නිර්මාණශීලී ඉලෙක්ට්‍රොනික අන්තර්ගතයන් සමග විවිධාංගීකරණය වූ කළමනාකරණ පද්ධතියක් ඉදිරිපත් කරයි.

මෙම කිඹ්යා පිළිවෙල මගින් සිසුන්ගේ පෙළපොත් දැනුම මෙන්ම පඹ්ායෝගික කුසලතා පරීකෂා කරමින් ඔවුන්ගේ ඉගෙනුම් මට්ටම් වැඩි දියුණු කිරීම සිදු කරයි. එමෙන්ම විනෝදයෙන් හා වෙහෙසවීමකින් තොරව ඉගැනුම් කිඹ්යාවලිය සිදු කිරීම සඳහා විවිධ වූ නවීන ඉගැන්වීම් කඹ්මවේදයන්ද සංස්ථාපිත කර ඇත.

මෙහි අරමුණ වනුයේ ඉගෙනුම් සම්පත් පඹ්මිතිගත කරමින් ගුරුවරුන් හට ඔවුන්ගේම නිර්මාණශීලී ඉලෙක්ට්‍රොනික අන්තර්ගතයන් හා ඇගයීම් කඹ්මවේදයන් සමග වඩා හොඳ ඉගෙනුම් කඹ්මවේදයක් ගොඩනැගීමයි." යැයි MBD හි කළමණාකාර අධමික්ෂිකා මොනිකා මල්හෝතඹ්ා මහත්මිය අදහස් දක්වමින් පඹ්කාශ කර සිටියාය.

MBD විසින් කිඹ්යාත්මක කරන e-learning නොහොත් ජංගම දුරකථන මගින් වූ ඉගෙනුම් විසඳුම්, සම්පඹ්ධායික කඹ්මයෙන් ඔබ්බට ගිය ඉගෙනුම් කඹ්මයකි. උදාහරණයක් ලෙස, නොමිලේ ලබාගත හැකි Nytra ඇප්ලිකේෂනයේ ඇති ඇනිමේෂන් හා හඬ පට උපයෝගී කරගනිමින් පොත් තුළ පින්තූර හා රුපසටහන් සජීවී ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට සමත් වීම ගත හැක. මෙම ඇප්ලිකේෂණය ඩිජිටල් අන්තර්ගතයන්, වීඩියෝ හා ඇනිමේෂන් සමග Android, iOS හා Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත පදනම් වූ ජංගම උපාංග වලින් කිඹ්යා කරවිය හැක.

MBD විසින් නිර්මාණය කර ගොඩනැගු, නොමිලේම බාගත කළ හැකි ABCD Kids හා Joy of Rhymes යන අධමිාපනික ඇප්ලිකේෂන යන් Google Play Store, iTunes Store, Windows Store මගින් ලබා ගත හැක. MBD පසුගියදා බාලාංශයේ සිට 12 ශෙඹ්්ණිය දක්වා ( K-12 ) දරුවන් හට Virtual Reality යන පරිගණක ජනන අනුරුපකය දියත් කල අතර එය ඉන්දියාවේ ඉගෙනුම් හා ඉගැන්වීම් පඹ්ජාව විසින් මහත් අගය කිරීමකට ලක්විය.

මේ සමගම MBD විසින් පඹ්කාශයට පත්කර ඇති සියළුම පොත් පඹ්කාශනයන් ඉලෙක්ටෙඹ්ානික පොත් ලෙස අන්තර්ජාලයේ MBD e-Bookstore (www.octopuslearn.com) මගින් නාමික ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් ලබා ගත හැක.

MBD සමූහයේ පොත් පඹ්කාශන හා වමිාපෘති 30 කට වඩා වැඩි සංඛමිාවක් හට ශ් ලංකා අධ්‍යාපනඅමාතමිංශයේ අනුමැතිය හිමිව ඇති අතර ඒ අතරට 11 හා 12 ශේඹ්ණි සඳහා මොඩර්න් ABC පොත්, 6,7,8, ශේඹ්ණි සඳහා භෞතික විදමිා හා රසායන විදමිා පොත්, 1 සිට 8 ශෙඹ්්ණි දක්වා සිසුන් හට Learnwell පරිගණක පොත්, 6 සිට 8 ශේඹ්ණි සඳහා Learnwell පොත් හා වෙබ් අඩෙවි නිර්මාණකරණය යන පොත් ද ඇතුළත් වේ.

පසුගිය වසරේ MBD සමූහය විසින් කොළඹ මහ නගර සභාවේ 150 වැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියනයක් වටිනා විදමිා පොත් රැසක් පරිතමිාග කල අතර MBD හි කතුවරුන් 4 දෙනෙකු කොළඹ පැවති විදමිා සමුළුව සඳහා අනුගඹ්ාහකත්වය දක්වන ලදී. එමෙන්ම නැවතවරක් මෙම වසරේදී MBD සමූහය විසින් අභමිාස පොත් 100000 ක් බෙදා හැරීමට නියමිතව ඇත.

MBD පොත් පඹ්කාශනයන් ශ් ලංකාවේ පඹ්ධාන බෙදාහැරීම් නියෝජිතයන් විසින් සියළුම පොත්හල් හා පුස්තකාලයන් හට බෙදා හරිනු ඇත. මේ වන විට MBD සමූහය බාලාංශයේ සිට 12 ශේඹ්ණි දක්වා වූ පොත් පඹ්කාශනයන් සිංහල භාෂාවෙන් සකස් කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

MBD සමූහය යනු තම නාමය සමග ලොව පුරා වසරකට මිලියන 50 කට අධික පොත් හා මිලියන 30කට අධික සටහන් පොත් පඹ්කාශයට පත් කරන පඹ්මුඛ පෙලේ අධ්‍යාපන පාසල් පොත් ප‍්‍රකාශන ආයතනයකි. අද වන විට ඔවුන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉගෙනුම් (e-learning ) ජංගම දුරකථන මගින් ඉගෙනුම් (e-learning ), නිපුණතා සංවර්ධන, පරිසර හිතකාමී සටහන් පොත්, හැකියා සංවර්ධනය, කඩදාසි නිෂ්පාදනය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, සත්කාරක සේවා, දේපළ වෙළඳාම්, වෙළඳ සංකීර්ණ සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය යන විවිධාංගිකරණය වූ වමිාපාර අංශ රැසකට හිමිකම් කියයි. MBD සමූහය ඔවුන්ගේ දැක්ම වන සාක්ෂරතාවයකින් යුතු සෑම පුද්ගලයෙකු සතුවම MBD නිෂ්පාදිතයක් යුතුයි යන්න සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා දිගින් දිගටම කටයුතු කරයි. MBD සමූහය ඔවුන්ගේ අධමිාපනික සේවාවන් රැසක් සමග ශ් ලංකා වෙළඳපොළට පඹ්වේශ වී තිබේ.