2017 පශ්චාත්උපාධි අපේක්ෂකයින් බඳවාගැනීම් IIT වෙතින් Featured

Published in මානව සම්පත් හා අධ්‍යාපන

ශ්රී ලංකාවේ උසස් අධ්යා්පනයට පුරෝගාමීන් වූ ඉන්ෆොමැටික්ස් තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය (IIT) පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සඳහා අපේක්ෂකයින් බඳවා ගැනීමේ කටයුතු තවත් පුළුල් කරමින් මැයි මස සඳහා බඳවාගැනීම් ආරම්භ කර ඇත. එක්සත් රාජධානියේ විශ්වවිද්යාකල රැසක පශ්චාත් උපාධි මේ හා අනුයුක්තව හඳුන්වා දී ඇත.

වෙස්ට්මිනිස්ටර් විශ්වවිද්යා්ලයේ උසස් තාක්ෂණික ඉංජිනේරු පාඨමාලාව (MSc Advanced Software Engineering from the University of Westminster) රොබට් ගෝර්ඩන් (Robert Gordon) විශ්ව විද්යාලයෙන් දත්ත අධ්යඑයනය සඳහා දියත් කරන ලද Msc දත්ත විශ්ලේෂණ පාඨමාලාව (MSc Big Data Analytics) හා Msc ව්යාපාරික විශ්ලේෂණ පාඨමාලාව (MSc Business Analytics) ඉන්ෆොමැටික් තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයෙන් දැන් හැදෑරිය හැක. 2013 ටයිම්ස් ගුඩ් යුනිවසිටි ගයිඩ්හි (Times Good Univeristy Guide) එක්සත් රාජධානියේ හොඳම මාර්ගෝපදේශන විශ්වවිද්යා්ලය ලෙස රොබට් ගෝර්ඩන් (Robert Gordon) විශ්වවිද්යාරලය තේරී පත් වී ඇත.

IIT හි සියලුම Msc පාඨමාලා අවුරුදු 2ක් වන අතර කැන්ටබරි ක්රගයිස්ට් චර්ච් (Canterbury Christ Church) විශ්වවිද්යාසලයෙහි MBA පාඨමාලාව මාස 16කින් නිම කළ හැක. සිසුන් හට වෘත්තීය නිපුනතා හා දැනුම ලබා දීමට IIT විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාහි ප්රා්යෝගික හා සිද්ධාන්ත පැති සඳහා අවධානය යොමු කර ඇත. තවද ආරාධිත කථිකාචාර්යවරුන් ද සම්බන්ධ කරගනිමින් විවිධ වැඩමුළු ද පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂක සිසුන් වෙනුවෙන් IIT ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබයි.

IIT විධායක නිලධාරී ආචාර්ය සම්පත් කන්නන්ගර මහතා පෙන්වා දෙන අන්දමට රැකියා සඳහා ඇති තරඟකාරීත්වය නිසා තරුණ තරුණයින් ඔවුන්ගේ වෘත්තීය සාර්ථකත්වය කරා යාමට නම් නිවැරදි පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවක් තෝරාගැනීම වැදගත් වේ. IIT වෙතින් ඉදිරිපත් කරන පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා තුලින් සිසුන්ට තම වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන මනාව ලැබෙනවා මෙන්ම ඔවුන්ට අවශ්යන දැනුම ද එලෙසම ලැබෙනවා ඇත.

ජාත්යාටන්තර උපාධි සැපයීමේ පුරෝගාමියා ලෙස IIT කටයුතු කරන අතර අවුරුදු ගණනාවක සිටම උපාධිධාරීන් බිහිකර ඔවුන්ව වෘත්තීය මට්ටමින් ශක්තිමත් කිරීමෙහි ලා කැප වී සිටින බවත් IIT උපාධිධාරීන් රජයේ මෙන්ම පෞද්ගලික අංශ වල ඉතා ඉහල තනතුරැ හොබවන බව ද ආචාර්ය කන්නන්ගර මහතා පැවසීය.

1990 වසරසිටලෝකය පුරා පැතිර සිටින 3,000 කට අධික උපාධිධාරීන් බිහිකළ ආයතනයක් ලෙසෂෂඔ ආයතනය නම්දරයිගෂෂඔ යනු සම්මානලාභී ආයතනයකිග දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ජාත්යකන්තර නව නිපැයුම් තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් වී බොහෝ සම්මාන දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇත. මයික්රොනසොෆ්ට් ඉමැජින් කප්ල නැෂනල් බෙස්ට් කොලිටි සොෆ්ට්වෙයා Awards (NBQSA) ගූගල් සමර් ඔෆ් කෝඩ් (Google Summer of Code) බ්රිටටිෂ් කවුන්සිල් HSBC යූත් එන්ටර්ප්රලයිස් Awards සහ e-ස්වාභිමානි සම්මාන ඒ අතර වේ.