UTE සමාගම සිය සේවාවන්හි අගය එකතු කිරීම සඳහා Six Sigma විධි ක්රීමය අනුගමනය කරයි Featured

UTE සමාගමේ ප්රීධාන විධායක නිලධාරී රියාද් ඉස්මයිල් මහතා, UTE Six Sigma කණ්ඩායම සහ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වූ පිරිස සමග UTE සමාගමේ ප්රීධාන විධායක නිලධාරී රියාද් ඉස්මයිල් මහතා, UTE Six Sigma කණ්ඩායම සහ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වූ පිරිස සමග

ලොව පුරා සමාගම් රැසක් විවිධ ක්ෂේත්ර වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා Six Sigma විධික්රුමය භාවිතා කරයි. ව්යාකපාර වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා භාවිතයට ගත හැකි ප්ර බල ක්රිමෝපායක්වන මෙය, 1980 වසරේදී මෝටරෝල සමාගමෙන් භාවිතය ඇරඹුණු අතර, එතැන් පටන් ලෝක මට්ටමේ සමාගම් සහ ආයතන රැසක් එය සිය ව්යා පාරික මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා දායක කරගෙන ඇත.

පාරිභෝගික අවශ්යකතාවන් ඉටු කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් වර්තමානයේ Six Sigma විධික්රිමය වඩාත් ව්යා පාරික කළමනාකරණ ස්වරූපයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. Caterpillar Inc.සමාගම 2001 වසරේ පටන් සෑම ව්යාතපාරික ක්ෂේත්රයයක් සඳහා ම Six Sigma විධික්ර මය භාවිතයට ගත් අතර, එම සමාගමේ අලෙවි නියෝජිතයන්ට ද එහි ප්රmතිලාභ අත්විඳීමට හැකි වී තිබේ.

කැටපිලර් සඳහා මෙරට එකම බලයලත් අලෙවි නියෝජිතයාවන යුනයිටඩ් ට්රැ ක්ටර් ඇන්ඩ් ඉක්විප්මන්ට් (UTE) සමාගම, කැටපිලර් සන්නාමය සමග බැඳී පවතින විශිෂ්ට ක්රඩමවේද සිය ව්යාලපාරික මෙහෙයුම් කටයුතුවලට ද දායක කර ගනී. තවද, Six Sigma විධික්රකමය භාවිතයට ගැනෙන කැටපිලර් නිෂ්පාදන පද්ධතිය (CPS) වැනි කැටපිලර් සමාගමේ අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීමේ විධික්රපම ද UTE සමාගම විසින් භාවිතා කරයි.

කැටපිලර් Six Sigma විධික්රැමය සමස්ත ආයතනික ව්යූTහය තුළ යෙදවීම හරහා සිය නිෂ්පාදන සහ සේවාවල අගය වැඩි කර ගනිමින් ක්ෂේත්රයයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට UTE සමාගම සමත්ව සිටී. සමාගමේ Six Sigma ප්ර වේශය පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් UTE සමාගමේ කැටපිලර් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහතිකලත් Six Sigma මාස්ටර් බ්ලැක් බෙල්ට් තාරක දයාබණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ නවීන කළමනාකරණ උපාය ක්රබමයක් ලෙස මෙය, අඛණ්ඩ වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්රිායාවලිය තුළ භාවිතයට ගැනෙන අතර, දත්ත මත පදනම් වූ තීරණ ගැනීමේ ප්රකවේශය සඳහා සංඛ්යාින මෙවලම් භාවිතා කරන විධික්රතමයක් ලෙස ප්ර චලිත වී ඇති බවයි. මාස්ටර් බ්ලැක් බෙල්ට් යනු Six Sigma විධික්රිමයේ උපදේශකයන්ය. බ්ලැක් බෙල්ට් සහ ග්රී න් බෙල්ට් හිමිකරුවෝ අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සහ විෂය විශේෂඥයන් සමග ව්යාපපෘති දියත් කරති. "මෙය හුදු සංඛ්යාුලේඛන මත පමණක් පදනම් වූ ක්ර‍මවේදයක් නොවේ. ඉලක්කගත වෙනසක් සමගින් අඛණ්ඩ වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීම මෙමගින් අදහස් කෙරෙනවා" UTE සමාගම Six Sigma විධික්ර මය සමාගම පුරා ක්රි්යාවට නංවා ඇත."ජ්යෙ‍ෂ්ඨ කළමනාකරුවන්, කළමනාකරුවන්, විධායක නිලධාරීන් ඇතුළු විධායක කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන්ගෙන් 95% ක් ම ග්රී න් බෙල්ට් ලාභීන් වනවා" දයාබණ්ඩාර මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. මෙම විධික්ර මයේ අත්දැකීම් සිය මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා දායක කර ගැනීම සහ එහි ප්ර.තිලාභ ප්රරවර්ධනය කිරීම සඳහා UTE සමාගම "Six Sigma DMAIC ග්රී න් බෙල්ට් සහතික" වැඩසටහන පාරිභෝගිකයන් කිහිප දෙනෙකු සඳහා දියත් කළේය. Six Sigma සංකල්පය ක්රි"යාවට නැංවීම පිළිබඳ දේශීය ආයතන දැනුම්වත් කිරීම එම වැඩසටහනේ අරමුණයි.

"DMAIC" වැඩි දියුණු චක්ර ය යනු Six Sigma විධික්රඳමය ක්රිමයාවට නැංවීම සඳහා භාවිතයට ගනු ලබන ප්ර ධානත ම මෙවලමයි. අර්ථ දැක්වීම, මිනුම් කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සහ පාලනය කිරීම DMAIC යන සංකේත නාමයෙන් අර්ථ ගැන්වේ. Six Sigma විධික්ර මයේ මූලධර්ම සහ DMAIC ක්රි යාවලිය අතරතුර එහි භාවිතය ඇතුළු පුළුල් පරාසයක විහිදුනු ක්ෂේත්රන රැසක් එහි සහතික කිරීම මගින් ආවරණය කෙරේ. ගැටළු සඳහා මූලික හේතූන් හඳුනා ගැනීම, සිය ආයතනයේ හඳුනා ගත් ගැටළුවක් සඳහා විසඳුම් යෝජනා කිරීම සහ ධනාත්මක වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා සහභාගීවන්නන් හට මගපෙන්වීම මේ හරහා සිදු කෙරේ.

"කිසියම් ආයතනයක ආයතනික සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීම Six Sigma විධික්රගමයේ එක් මූලික අංගයකි. Six Sigma වෘත්තිකයන් සැම විටම වෙනසක් ඇති කිරීමේ නියෝජිතයන් ලෙස කටයුතු කරන අතර එම සමාගමේ/ආයතනයේ සංස්කෘතිය සමග ඉතා සමීපව බැඳී සිටිනවා. Six Sigma හරහා UTE සමාගම යම්-යම් ජයග්ර හණ අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. එම විධික්ර මය ප්ර වර්ධනය කිරීමට අප කටයුතු කළේ ඒ අනුවයි" ඔහු ප්රකකාශ කළේය. මෙම වැඩසටහන ජ්යෙ‍ෂ්ඨ සහ මැදි කළමනාකරුවන්ට මෙන් ම මූලෝපාය සහ මෙහෙයුම් කටයුතුවල නිරත සැලසුම්කරුවන්ට ද බෙහෙවින් යෝග්යට වේ. මසක කාලයක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව නිම කරන පිරිසට "Six Sigma DMAIC ග්රීකන් බෙල්ට් සහතිකය" හිමි වේ. "මෙය න්යායයාත්මක සුදුසුකමකට වඩා ප්රාSයෝගික සුදුසුකමක් බව කිව හැකියි. Six Sigma වෘත්තිකයන් හට සිය සමාගමට හෝ ආයතනයට ප්රටතිලාභ හිමිකර දෙමින් මෙහි ඉගෙනුම් ඵල ක්රියයාවේ නැංවිය හැකියි. වසර ගණනක් පුරා Six Sigma විධික්රබමය UTE සමාගමේ වර්ධනයට දායක වී තිබෙනවා. අනෙකුත් සමාගම්වලට ද මෙය ඉතා වැදගත් සංකල්පයක් වන බව අපගේ විශ්වාසයයි" UTE සමාගමේ ප්ර ධාන විධායක නිලධාරී රියාද් ඉස්මයිල් මහතා අදහස් පළ කළේය.

Six Sigma පුහුණු වැඩසටහන අතරතුරදී, ක්රිUයාවලියේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කිරීම සඳහා තමන්ගේ ම ආයතනයේ ව්යාණපෘතියක් ආරම්භ කිරීමේ අභියෝගය සහභාගීවන්නන් හට ලබා දෙයි. සමාරම්භක Six Sigma ග්රීභන් බෙල්ට් සහතික වැඩසටහන සාර්ථකව අවසන් කළ UTE සමාගම, ඉදිරියේදී තවත් පිරිසකට පුහුණුව ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙයි. සහභාගීවන සෑම අයෙකුට ම උපරිම අත්දැකීමක් සහ අවධානයක් ලබා දීමේ අරමුණින් වැඩසටහන සඳහා ඇතුළත් කර ගන්නා පිරිස 15-20 අතර ප්රපමාණයකට සීමා කෙරේ. මීළඟ පුහුණු වැඩසටහන 2017 මාර්තු/අප්රේ0ල් කාලය තුළ දියත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. වැඩිදුර විස්තර This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. වෙත යොමු කිරීමෙන් ලබා ගත හැකිය.