එටිසලාට් කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් නත්තල් කැරොල් සහ නත්තල් සැරසිලි තරගයක් Featured

Published in විදුලිසංදේශ
මෙවර නත්තලේත් සිය කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් අතර ඇති නොබිඳෙන සබැඳියාවන් සමරමින් රොටුන්ඩා උද්‍යානයේ පිහිටි සිය සුපිරි සේවා මධ්‍යස්ථානයේදී කැරොල් වැඩසටහනක් සහ සිය ප‍්‍රධාන කාර්යාලයේදී නත්තල් සැරසිලි තරගයක් සංවිධානය කිරීමට එටිසලාට් ලංකා සමාගම පසුගියදා කටයුතු කළේ ය. මේ සඳහා සහභාගී වීමේ අවස්ථාව එටිසලාට් සේවක සේවිකාවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ටද උදාවූ අතර ඔවුන් වෙනුවෙන් එටිසලාට් කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් නත්තල් ගීත ගයනා ප‍්‍රසංගයක්ද පැවැත්විණි.

ශ‍්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික විවිධත්වයට ගරු කරන සමාගමක් ලෙස එටිසලාට් ලංකා සමාගම රටේ ආගමික උත්සවවලට සමගාමීව විශේෂ වැඩසටහන් සංවිධානය කරන අතර, සිය කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල අය සමග එකමුතුභාවය තරකර ගැනීමට මෙම වැඩසටහන් ඉවහල් කර ගනී.

එමෙන්ම මීට සමගාමීව පැවැත්වුණු නත්තල් සැරසිලි තරගය එටිසලාට් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික සාමාජිකාවන් අතර කණ්ඩායම් හැඟීම වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ඔවුන් තුළ ඇති නිර්මාණශීලීත්වය අවදි කිරීමට ලැබුණු මනා අවස්ථාවක් ලෙස හැඳින්විය හැක.

මෙම ඡුායාරූපවල දැක්වෙන්නේ එටිසලාට් සමාගම සංවිධානය කළ නත්තල් කැරොල් වැඩසටහනේ අවස්ථා කිහිපයක් සහ නත්තල් සැරසිලි තරගයට ඉදිරිපත් වූ සැරසිලි කිහිපයකි.